Pressmeddelande – Ulf Dahlberg blir ny ordförande för SACS

SACS, Swedish Association of Civil Security, har på årsmötet beslutat att utse Ulf Dahlberg till ny ordförande för SACS. Ulf har en lång och bred bakgrund inom högteknologiska produkter för försvars- och säkerhetsmarknaden. Närmast kommer han från en tjänst som VD/General Manager på FLIR Systems AB som är verksamt inom sensor system. Ulf har främst arbetat med utveckling och produktion samt försäljning till systemintegratörer och myndigheter men har även utvecklat kontakter med offentliga sektorn och forskningsorganisationer. Tidigare har Ulf arbetat bl.a. på Saab Tech Electronics, Celsius Tech Electronics. Ulf har varit ledamot i SACS styrelse sedan 2006.

– ”Det är oerhört stimulerande att få förtroendet som ordförande för SACS och jag ser framför mig ett fortsatt arbete med att tydliggöra medlemsföretagens kapacitet att erbjuda produkter och tjänster som bidrar till ökad samhällssäkerhet och dessutom skapar jobb och exportinkomster.

Genom en ökad dialog med användare och myndigheter kan vi visa på värdet av befintliga produkter och inte minst tydliggöra samhällets nuvarande och framtida behov, vilket ju ligger till grund för en fortsatt innovation och utveckling hos medlemsföretagen.

Branschen är fortfarande relativt ung och runt omkring oss i världen sker en rad initiativ för att utveckla området och skapa affärsmöjligheter. Jag är övertygad om att vi i Sverige, tack vare innovativa företag och bra samverkan mellan näringsliv, forskning och myndigheter kan bli internationellt framgångsrika inom samhällssäkerhetsområdet”, säger Ulf Dahlberg.

– Vi är mycket glada över att kunna presentera Ulf Dahlberg som ny ordförande i SACS. Ulf har en gedigen bakgrund inom säkerhetsområdet och ett brett kontaktnät. Då han redan är väl insatt i de frågor som SACS driver kommer han på ett effektivt sätt bidra till att vidareutveckla SACS verksamhet, säger valberedningens representant Lars Pettersson i en kommentar.

Tidigare ordförande Gustaf-Wilhelm Hellstedt kommer att sitta kvar som ledamot i SACS styrelse.

För kommentarer kontakta:
Therese Premler-Andersson 08-782 08 50

Länk till pressmeddelandet


Nyheter


Soya Group AB ny medlem i SACS

-Ända sedan vi grundades har omsorgen om medarbetare, affärspartners och omgivning varit påtaglig. Precis samma synsätt präglar verksamheterna idag. Engagemanget

SACS bjuder in till konferens på tema säkra rekryteringar

I en tid av ökande utmaningar, där gängkriminalitet eskalerar och statsunderstödd spionverksamhet blir alltmer påtaglig, står vi inför en uppgift

Digitala påverkansoperationer

Dagen började med ett årsmöte där man också valde styrelse. Styrelsen består nu av Gustaf-Wilhelm Hellstedt, Mohsen Tavakol, Xolaris, Peter

Gabriel Modéus lämnar vidare efter 5 år

– De frågor som SACS under många år har drivit om att engagera företag i Totalförsvaret blir än mer aktuella