Kalendarium

Styrelse- och medlemsmöte

Styrelse- och medlemsmöte öppet för alla medlemmar i SACS.

Stockholm

15 oktober 2019

Tid 09:00-12:00

Styrelsemöte

Styrelsemöte via Skype

11 november 2019

Plats Skype
Tid 13:00-14:00

Konferens Samhällssäkerhet

Kista

19 - 20 november 2019

Plats Kistamässan, Kista

Höstmöte och konferens

Save the date! Årets höstkonferens i SACS, med inriktning på Totalförsvar.

Stockholm

11 december 2019

Plats Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm