Kalendarium

Styrelse- och medlemsmöte

Den 15 okt är det dags för nästa medlems- och styrelsemöte, öppet för alla medlemmar i SACS. Denna gång är

Stockholm

15 oktober 2019

Plats T2 Data, Jan Stenbecks Torg 17, Kista
Tid 09:00-12:00 + lunch

Styrelsemöte

Styrelsemöte via Skype

11 november 2019

Plats Skype
Tid 13:00-14:00

Konferens Samhällssäkerhet

Kista

19 - 20 november 2019

Plats Kistamässan, Kista

Höstmöte och konferens – Totalförsvarets inverkan på samhällssäkerheten

Den 11 december är det dags för årets höstkonferens som följer på SACS höstmöte. Temat för årets konferens är: Totalförsvarets

Stockholm

11 december 2019

Plats Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm