SACS Vårmöte och vårkonferens 12 april 2018

Välkommen till SACS vårmöte och vårkonferens den 12 april.

Den 12 april är det dags för årets vårmöte med efterföljande vårkonferens och middag. Konferensen har i år tema:

Digitalisering och dess påverkan på samhällssäkerhet
Utmaningar och möjligheter för civil säkerhet

Vi hoppas på en bred uppslutning till dagen. Anmäl dig gärna direkt.

Upplägg:
kl. 11:00 Vårmöte (bestående av medlemsmöte & årsmöte)
kl. 12:00 Lunch – medlemmar och talare
Följt av vårkonferensen, nedan.

Program vårkonferens:

13:00 Välkommen & intro: Digitaliseringens möjligheter
Ulf Dahlberg, ordförande, SACS

13:20 Digitaliseringens konsekvenser – hur kan vi skydda vår kritiska infrastruktur?
Åke Holmgren, tf Avdelningschef Cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet, MSB

13:50 Trafikverkets digitalisering av tåglägestjänst, utveckling av Trafikverkets leverans och hantering av samhällssäkerhet
Maria Nichani, programchef DAT (Digitalisering av tåglägestjänst), Trafikverket, Stora Projekt

14:20 Drönare – Säker utveckling och utvecklad säkerhet
Urban Wahlberg, Operativ Chef, Drone Center Sweden och Stefan Haggö, Ledningslärare, MSB Revinge

14:50 Fika och mingel

15:30 Att förstärka flygledningssystemets säkerhet och resiliens – från riskkälleanalys till att förbereda sig på det oväntade
Rogier Woltjer, forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut FOI, i samarbete med Luftfartsverket

16:00 Öppen dialog – utmaningar och möjligheter med digitaliseringen och säkerhet
16:30 Mingel
17:00 Middag

Ta chansen att:

  • Träffa kollegor i branschen
    Ta del av ny kunskap
    Påverka föreningens framtid
    Träffa nya kontakter
    Bjuda in en branschkollega som inte varit med tidigare

Praktisk information

Plats: Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm
När: Torsdag 12 april, kl. 11.00 – 16.30 med efterföljande mingel och middag.
Anmälan sker här, senast 5 april.