Vårmöte (årsmöte & medlemsmöte) 2020

På grund av coronakrisen kommer vårmötet 2020 att hållas digitalt.

Medlemmar får i mitten av april mer information och handlingar till mötena.