Totalförsvar utan företag?

Totalförsvar utan företag? Det är titeln på SACS konferens den 13 juni.

Ett stark, robust och uthålligt samhälle vilar på de varor och tjänster som näringslivet levererar idag, varje dag. Välkommen till en konferens där vi tillsammans diskuterar företagens roll i Totalförsvaret, med gott om tid för mingel.

Konferensen tar även sin utgångspunkt i en kommande rapport från SACS om näringslivets roll i totalförsvaret.


Program

12:00-13:00 Lunch
13:00 Välkomna

  • Så här kan vi engagera företagen! Richard Kindroth, ordförande, SACS
  • Företagens roll i totalförsvaret Johan Sjöberg, Säkerhets- och försvarspolitisk rådgivare, Svenskt Näringsliv
  • Ett totalförsvar där alla bidrar Freddy Jönsson Hanberg, projektledare, Totalförsvarsstiftelsen

14:25-14:40  Fika

  • Strukturerad degenerering inom sektorn elektronisk kommunikation Patrik Fältström, Technical Director and Head of Security, Netnod
  • Gruppdiskussion: Hur blir företagen en naturlig del av totalförsvaret?
  • Avslutande reflektioner, Richard Kindroth, ordförande, SACS

16:30 Mingel


Talare

  • Richard Kindroth, ordförande, SACS
  • Johan Sjöberg, Säkerhets- och försvarspolitisk rådgivare, Svenskt Näringsliv
  • Freddy Jönsson Hanberg, projektledare, Totalförsvarsstiftelsen
  • Patrik Fältström, Technical Director and Head of Security, Netnod