Temadagar kring gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar

MSB arrangerar Temadagar kring gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar i Göteborg.
Läs mer här