SME-Ds VU möte 24 mars

Alla SACS medlemmar är välkomna att delta på SME-D VU (Verkställande utskotts)-möte den 24 mars Mötet sker kl 14.00-16.00 hos Teknikföretagen, Storgatan 5 i Stockholm.

På mötet talar:
Kristina Pålsson, FMV ”Militärt innovationsprogram”
Ett medlemsföretag Granit Teknikbyrå, Johan Borg presenterar sig

Senast den 16 mars behöver du anmäla dig och gör det till Kristina Ros