Säkert och tydligt – Hur är kommunikationen i Totalförsvaret?

Missa inte att anmäla dig till årets konferens den 15 december med temat: Säkert och tydligt – Hur är kommunikationen i Totalförsvaret?

Att kommunicera i kris är inte detsamma som att kommunicera när allt är lugnt. Att kunna agera tillsammans för att hantera svåra påfrestningar ställer höga krav på en tydlig och säker kommunikation mellan alla inblandade aktörer. Vad har vi att lära från förr och hur skapar vi en gemensam målbild?

På konferensen kommer du kunna lyssna till representanter från myndigheter och industri som presenterar hur deras organisationer ser på kommunikationen gentemot medborgare, företag och myndigheter emellan. Dessa representeras av:

Åke Holmgren, avdelningschef för cybersäkerhet och säkra kommunikationer (CS), MSB
Pia Gruvö, Kryptostrateg Must, Försvarsmakten
Åsa Sundberg, VD, Teracom
Staffan Isling, VD, SKR
André Catry, Senior Advisor inom IT-/informationssäkerhet och cyberrisk
Niklas Mörth, Chief Information Security Officer, Westermo

Praktisk information

När: Onsdag den 15 december, kl. 13:00-16:00 med avslutande mingel (anmälan senast 8 december)
Var: Teknikföretagens branschgrupper, Storgatan 5, Stockholm
Kostnad: Kostnadsfritt för medlemmar och självkostnadspris för icke-medlemmar (490 kr exkl. moms)

Konferensen sponsras av: