Utmaningar och möjligheter i upprustning av samhällssäkerheten

SACS vårkonferens den 2 juni i Stockholm 2016

Media rapporterar regelbundet med stora rubriker om hot och brister i samhällets säkerhet. Det är tydligt att hotbilden har ökat och blivit mer komplex. Ett antal olika initiativ har tagits för att stärka samhällets krisberedskap. Är det tillräckligt? Är det rätt åtgärder? Vad innebär det i praktiken och hur ska de genomföras?

Syftet med SACS vårkonferensen är att ge en överblick av startade och planerade åtgärder och ge svar på frågeställningar som:
– Kan upprustningen av civilförsvaret bidra till ökad krisberedskap?
– Kan samordning öka momentum för samhällssäkerheten?
– Hur kan företagen medverka, utmaningar och möjligheter för näringslivet?

Bland de föredragande finns bland annat:
Ulf Eliasson, Kansliråd, Justitiedepartementet, Key Hedström, Chefsjurist MSB, Markus Planmo, Rådgivare SKL, Johan von Knorring, Länsråd  Länsstyrelsen i Uppsala, Ida Texell, förbundsdirektör för brandkåren Attunda, Anders Asplund, Chefsjurist Upphandlingsmyndigheten och flera representanter från näringslivet.

Se hela programmet här.

Datum och tid: Torsdag 2 juni 2016, kl. 13.00- 17.00 (innan konferensen har medlemmarna ett internt års- och vårmöte med start kl. 10.30).

Boka in vårkonferensen den 2 juni kl 13.00-17.00  med efterföljande mingel.

Konferensen och minglet är avgiftsfritt.

Presentationer från vårkonferensen:

Här har vi sammanställt några av de presentationer som visade under mötet.

Anders Asplund Upphandlingsmyndigheten
Håkan Ahrefors Advenica
Ida Texell Brandkåren Attunda
Johan von Knorring Länsstyrelsen Uppsala
Markus Planmo Sveriges Kommuner och Landsting
Tom Vetterlein Stanley Security Solutions