SACS styrelsemöte

SACS har digitalt styrelsemöte den 19 september och inbjudan skickas separat till styrelsen.

Vill du att de tar upp någon fråga du har så mejla kansliet så vidarebefordrar vi den.