SACS Styrelsemöte 12 juni 2017

SACS håller styrelsemöte den 12 juni 2017 på Teknikföretagen, Storgatan 5 i Stockholm.

Kl. 14.00 – 16.00

Underlag till mötet kommer att sändas ut till styrelsen närmare mötet.