SACS Års- och Vårmöte 9 maj 2017

SACS års-och vårmöte äger rum den 9 maj 2017 på Ericsson Studio i Kista.

Kl. 09.30 – 12.00.

Kallelse och detaljerad information kommer att sändas ut till medlemmarna.

Mer information finns att läsa här.