Rikskonferens: Folk och försvar

I fokus för konferensen står världens säkerhet, Sveriges försvar, människors trygghet och samhällets krisberedskap. SACS finns på plats genom representation från styrelsemedlem.
Läs mer här.

Preliminärt program.