Mötesplats Samhällssäkerhet 24-25 november

Mötesplats Samhällssäkerhet arrangeras den 24-25 november 2015, på Kistamässan

Mötesplatsen erbjuder under två intensiva dagar kunskapsutbyte mellan de viktigaste aktörerna – offentliga såväl som organisationer och näringsliv. En spännande konferens med parallell utställning som handlar om att utveckla samarbeten och stärka samhällets samlade förmåga att hantera samhällsstörningar.

Årets konferensprogram omfattar ett 30-tal högaktuella seminariepunkter i tre övergripande ämnesområden – Hantera krisen i samverkan, Vårt sårbara samhälle och Vår osäkra omvärld – och ger centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, landsting, organisationer och företag i branschen initierad och ny kunskap om högaktuella ämnen. Vid årets Mötesplats samhällssäkerhet tillkommer dessutom ett extra ämnesspår: Kommunalt säkerhetsarbete. Läs mer om konferensen här!

Anmäl dig till konferensen här!