Möte med Försvars- och säkerhetsexportgruppens (FSG) SME-format

Ett uppstartsmöte kommer att ske med Försvars- och säkerhetsexportgruppens (FSG) SME-format tillsammans med SOFF, SME-D och representanter från Fö, FMV, FM, UD och Business Sweden.