Konferens: Digitala påverkansoperationer

Tisdagen den 16 maj bjuder SACS in till konferens på temat: Digitala påverkansoperationer med talare från näringsliv, institut och försvarsmakten. 

Med det säkerhetspolitiska läget och Sveriges digitala mognad följer en ökad sårbarhet för påverkanskampanjer och aktiviteter. Välkommen till en konferens där vi diskuterar konsekvenserna av digitala påverkansoperationer och skyddsåtgärder mot dem.

Konferensen, som äger rum på Teknikföretagen i Stockholm, inleds med lunch kl 12 och avslutas med mingel kl. 16:30


Talare

  • Björn Palmertz, Koordinator, RISE Centrum för Cybersäkerhet
  • Mikael Holmgren, Executive Sales Representative, Advenica
  • Fredrik Börjesson, Strateg, Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, MUST, Försvarsmakten
  • André Catry, författare samt Senior Advisor inom IT-/informationssäkerhet och cyberrisk
  • Richard Kindroth, ordförande, SACS

Program

12:00 Lunch
13:00 Välkomna

  • Rysslands användning av integrerade cyber- och påverkansoperationer, Björn Palmertz, Koordinator, RISE Centrum för Cybersäkerhet
  • NIS 2 – vilka krav ställs ditt företag inför? Mikael Holmgren, Executive Sales Representative, Advenica
  • Cyberhot och skyddsåtgärder, Fredrik Börjesson, Strateg, Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, MUST, Försvarsmakten

14:55- 15:30 Fika

  • Kan man skydda sig mot påverkansoperationerAndré Catry, författare samt Senior Advisor inom IT-/informationssäkerhet och cyberrisk
  • Avslutande reflektioner, Richard Kindroth, ordförande, SACS

16:30 Mingel

Sponsorer: