Konferens: Cyberförsvarsdagen 2017

Konferensen syftar till att få en gemensam lägesbild och erfarenheter internationellt, främja dialog och nya samarbeten på området cybersäkerhet och cyberförsvar. Inrikesminister Anders Ygeman (S) deltar.
Läs mer här.