Ett år av samhällskris – 2020 – vad har vi lärt oss?

Den 1 december är det dags för årets digitala höstmöte och konferens med temat: Ett år av samhällskris – 2020 – vad har vi lärt oss? Spridningen av coronaviruset är en global samhällskris som påverkat vår hälsa, våra liv och jobb. Vad har vi hittills lärt oss av detta och hur går vi vidare? 

På konferensen kommer du kunna lyssna till representanter från myndigheter och industri som presenterar hur deras organisationer agerat under krisen och hur de ser på vägen framåt. Under konferensen får vi höra två olika myndigheter som delar sina lärdomar så här långt, samt tankar för resten av krisen och framtida kriser. Dessa representeras av:

  • Anette Richardson, enhetschef, enheten för beredskap och krishantering på avdelningen för smittskydd och hälsoskydd, Folkhälsomyndigheten
  • Svante Werger, Strategisk rådgivare, MSB
  • Erik Magnusson, inköpschef Socialstyrelsens särskilda organisation och senior rådgivare vid Generaldirektörens stab, Socialstyrelsen

Vi får också en inblick i industrin där Scania och Apotea har gjort olika men lika unika resor i spåren av krisen. Anna-Lena Strömsten, Head of People Development på Scania berättar om hur företaget ställde om och ställde upp för att hjälpa samhället när i en tid när deras egen produktion avstannat och de permitterat många av sina anställda. Apotea hade det motsatta problemet med kraftigt ökade ordrar, ibland tre gånger högre än normalt. Apoteas VD, Pär Svärdson talar bland annat om hur de försökte låna in personal från krisande företag, men framför allt anställde hundratals nya medarbetare under kort tid.

Konferensen sponsras av