Höstmöte & konferens om Näringslivets roll i Totalförsvaret

Den 14 november är det dags för årets höstmöte där förmiddagen handlar om föreningens verksamhet 2019 och där mötet föreslås att fastställande de nya stadgarna. Eftermiddagen dedikeras till nätverkande och spännande presentationer om det nya totalförsvaret och samverkan mellan näringsliv och myndigheter.

Idag släpper vi första delen av programmet med fyra spännande talare. Fler kommer inom kort.

Anmäl dig här, senast 5 nov.

Sponsorer

Program – Onsdag 14 november

10:30

Registrering & kaffe

Visa mermindre
11:00

Höstmöte - för medlemmar

Visa mermindre
12:00

Lunch - för medlemmar & talare

Visa mermindre
13:00

Konferens:

Säker samverkan i nya Totalförsvaret – Näringsliv & myndigheter tillsammans

Visa mermindre

Välkomna

Ulf Dahlberg, ordförande, SACS

Visa mermindre

Ett Säkerhetsföretags roll i ett kommande Totalförsvar - erfarenheter och tillämpningar, Rolf Lindberg, Operations Director Service and SOC, Stanley Security

Visa mermindre

Fika

Visa mermindre

Totalförsvarets pågående utveckling, Öv. Mats Klintäng, Försvarsmakten

Försvarsmakten och MSB redovisade till regeringen i juni 2016 en Grundsyn för utveckling av ett nytt Totalförsvar. Denna redovisning har därav resulterat i ett antal regeringsuppdrag mm. Utdrag ur dessa redovisningar och övriga pågående uppdrag från Regeringskansliet kommer att redovisas under denna genomgång.

 

Visa mermindre

Säker kommunikation i kris, Ove Alm, nätchef, Telia Sverige

Fungerande kommunikation är en förutsättning för framgångsrik krishantering. Vilka typer av kriser vi ställs inför, och hur vi bäst hanterar de förändras i takt med vår omvärld. Hör Ove Alm, nätchef för Telia i Sverige, ge sin bild av framtiden för säker kommunikation i kris.

Visa mermindre

Gotland - ett Sverige i miniatyr försörjningsmässigt, Jan-Eric Nilsson, Gotlandsbolaget

Presentationen inleds med en kort presentation av Gotlandsbolaget, utifrån företagets historiska roll som k-företag. Därefter ges en bild av försörjningsläget på Gotland idag och om hur näringslivet och försvaret utvecklats separat under vad han kallar för ’den strategiska time-outen’. Presentationen avslutas med vad Jan-Erics anser, baserat på erfarenheterna från Gotland, är nycklarna till att få tillbaka ett välfungerande totalförsvar.

Visa mermindre
17:00

Slut på konferensen

Visa mermindre

Därefter middag.

Visa mermindre