Folk och Försvars Rikskonferens

Varje år genomför Folk och Försvar Rikskonferensen – Sveriges viktigaste forum för diskussioner om säkerhetspolitik, försvar och samhällets krisberedskap. 2016 års konferens, som hålls den 10-12 januari på Sälens Högfjällshotell, är den 70:e i ordningen.

Rikskonferensen samlar ca 350 deltagare och 50-60 talare under tre dagar, för kunskapsspridning, samtal och debatt. I fokus står världens säkerhet, Sveriges försvar, människors trygghet och samhällets krisberedskap.

Konferensen uppmanar till möten mellan politiker, aktiva inom organisationer i civilsamhället – inte minst ungdomsorganisationer – samt representanter för fackliga organisationer, näringsliv och myndigheter. Därtill finns en stor och växande medienärvaro.