Årsmöte och nätverksträff 21 maj 2024

Välkommen till gemensamt vårmöte och nätverksträff för SME-D (The Swedish Association of Small and Medium Size Enterprises in Defense and Security) och SACS (Swedish Association of Civil Security) på Teknikföretagen i Stockholm.

Under en heldag får medlemmar ta del av intressanta föreläsningar och nätverka med branschkollegor och även över organisationsgränserna.

Dagen börjar med vårmöte och nätverksträff för SACS under temat ”Civil innovation i praktiken” och under förmiddagen kommer vi få lyssna till Vinnovas Generaldirektör, Darja Isaksson, som berättar om deras innovationsprogram för dual use. Vi kommer även få insikter och reflektioner från Exma som gjort resan och nu levererar till både den civila och den militära marknaden. Maria Sätherström Lantz, grundare av Guard, berättar om innovationsplattformen WinGuard där de tillsammans med MSB samskapar innovation för hållbar samhällssäkerhet, Förmiddagen avslutas med en gemensam lunch.

Eftermiddag inleds med vårmöte och nätverksträff för SME-D med temat ”Innovation inom försvarssektorn utifrån SME-perspektivet”. FMV:s överdirektör, Eva Hagwall, öppningstalar och vi får sedan lyssna till Rickard Stridh, forskningschef på Försvarsmakten och Björn Wollentz, forsknings- och utvecklingschef på FMV innan vi avslutar dagen med en paneldebatt och ett gemensamt mingel.

Handlingar till båda föreningars årsmöten skickas i god tid inför mötet av respektive förenings kansli.