Akilles på SKYDD 24

Akilles – nytt koncept på SKYDD 2024, nordens största branschmässa inom skydd och säkerhet, brandbekämpning, räddningsarbete och personligt skydd.


Sveriges beredskapsplanering vid händelser och för att skydda samhällsviktig verksamhet är väl beskrivet och starkt förankrat hos berörda myndigheter, företag och organisationer. Men hur går det till rent praktiskt? När och av vem fattas de beslut om åtgärder som avgör hur beredskapen egentligen faller ut? Vilka resurser prioriteras? Och vem ska utföra åtgärderna? Det kan du få ta del av under en endagskonferens i form av scenarioplanering, där en möjlig händelse hotar samhällsviktig verksamhet och där respektive fas i händelsen analyseras och kommenteras av de personer som i verkligheten är involverade. Steg för steg får du ta del av hur lägesrapportering sker och hur samverkan och samordning med och mellan de olika aktörerna skulle kunna gestalta sig i ett skarpt läge.

Krisens faser i stort 

Fas 1: Samhällsstörningar & påverkansoperationer

Fas 2: Flyktingströmmar & sabotage

Fas 3: Påverkan på försörjningskedjan

Fas 4: Aktiverat totalförsvar

Konferensen arrangeras i regi av SACS i samarbete med Stockholmsmässan och vänder sig till dig som i din befattning vid en allvarlig händelse får en roll att agera, rapportera eller bistå de samhällsskyddande verksamheterna när det verkligen gäller.

Dagen avslutas med en summering av SACS och därefter mingel.

Anmäl dig till Akilles 2024

Läs mer om SKYDD 2024 här