Hur kan vi stärka samhällssäkerheten genom innovationsupphandling?

(preliminärt program) Den 5 september 2017 håller SACS en halvdagskonferens tillsammans med SME-D (The Swedish Association of Small and Medium Size Enterprises
in Defense and Security)

11.00-12.00  Interna möten för SACS och SME-Ds medlemmar
12.00-13.00  Mingellunch

13.00  Inledning, SACS och SME-Ds ordföranden: Ulf Dahlberg och Magnus Sjöland

13.15-13.45  Ny upphandlingslagstiftning – stöd för innovationsupphandling?
Talare: Ellen Hausel Heldahl, Jurist och expert på offentlig upphandling, Svenskt Näringsliv 

13.45-14.15 Innovation i upphandling – så tillvaratar vi gemensamt potentialen
Talare: Niklas Tideklev, Strateg med ansvar för innovation, Upphandlingsmyndigheten

14.15  Kaffe

14.30-15.00 Erfarenheter och möjligheter inom innovationsupphandling
Talare: Nina Widmark, Utlysningsansvarig, Vinnova

15.00-15.30 FMV upphandling – reflektioner kring innovation
Talare: Anna Clara Törnwall Wittgren, chef Marknad och Inköp, FMV

15.30-16.00 MSB – Upphandling för ett säkert samhälle ur en myndighets perspektiv
Talare: Information kommer inom kort

16.00  Bensträckare

16.15  Exempel på innovationsupphandlingar (prel. Trafikverket, Lunds Universitet)

16.45 Paneldebatt – Hur kan vi Hur kan vi stärka samhällssäkerheten genom innovationsupphandling?
Summering och avslut

17.15  Mingel med fortsatt diskussion och erfarenhetsutbyte. Dryck och snacks serveras.