Inlägg av: tebab

SACS medverkar i paneldebatt på TAMSEC

Programmet innehåller bl.a. presentation av de svenska forskningsmiljöerna för samhällssäkerhet, VINNOVA presenterar finansieringsformen ”Förkommersiell upphandling”, som är ett verktyg för

SACS i Almedalen

Temat var ”Nya utmaningar för de små och medelstora bolagen i försvarssektorn”. Från SME-D deltog ordförande Magnus Sjöland. Seminariet går

Uppförandekod

Teknikföretagen har därför i samråd med TEBAB utformat en konkurrensrättslig uppförandekod som omfattar TEBAB och alla branschföreningar anknutna till TEBAB.

SACS välkomnar Advenica som ny medlem

De är framförallt inriktade på att skydda information och se till att den inte hamnar i fel händer. Advenica går