Mötesplats Samhällssäkerhet

Mötesplats Samhällssäkerhet 24-25 nov - för de som arbetar med samhällsskydd

Klimathot, ekonomiska kriser, terrorism och en åldrande befolkning förändrar ständigt vår värld ur ett globalt perspektiv – en verklighet som vårt nationella samhällssystem behöver anpassas efter.
Hur sårbart är vårt samhälle? Hur kan vi hantera de utmaningar som möter oss idag och i framtiden?

Mötesplats Samhällssäkerhet erbjuder under två dagar av kunskapsutbyte och samverkan för centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, landsting, organisationer och företag som arbetar med samhällets säkerhet. Forumet, med konferens och parallell mässutställning, handlar om att utveckla samarbetet mellan aktörer inför, under och efter olyckor och kriser.

I samarbete med SOFF har SACS seminarium och monter på mässan.
Här är webbsidan för mötesplatsen