Folk och Försvar

SACS är medlemmar i Folk och Försvar.

Folk och Försvar vill sprida kunskap och främja en levande debatt om samhällssäkerhet, säkerhetspolitik och försvarspolitik. De tror på värdet av samtal och diskussioner där olika delar av samhället finns representerade. Folk och Försvar ska vara ett forum där forskare, myndigheter, politiker, näringsliv, media och ideella organisationer möts och utbyter kunskap och erfarenheter. Vi vill att samhällssäkerhet, säkerhetspolitik och försvarspolitik ska vara hela folkets angelägenhet.

Deras verksamhet består av seminarier, konferenser, studieresor samt utbildningar.

Att vara medlem i Folk och Försvar innebär att stödja fred, frihet och demokrati. Deras 70 medlemsorganisationer markerar genom sitt medlemskap betydelsen av att frågor som rör säkerhetspolitik, försvarspolitik och samhällssäkerhet finns på agendan för offentlig debatt.

Folk och Försvar vill att samhällssäkerhet, säkerhetspolitik och försvarspolitik ska vara hela folkets angelägenhet.

Verksamheten består av seminarier, konferenser, studieresor samt utbildningar.

Du kan läsa mer om Folk och Försvar här.

Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen är Sveriges kanske viktigaste forum för diskussioner om säkerhetspolitik, försvar och krisberedskap och samlar cirka 350 deltagare från den politiska nivån, myndigheter och organisationer. Hela Rikskonferensen webbsänds – live och i efterhand – på Folk och Försvars hemsida