SACS Samarbetspartner

SACS samarbetar med organisationer verksamma inom samhällssäkerhet i syftet att bredda nätverket och bidra till ökad kunskap kring medlemsföretagens tjänster och produkter.

Missing People
SACS och Missing People har ett partnersamarbete. Missing People är en ideell förening som publicerar efterlysningar och hjälper polis och anhöriga med att arrangera skallgångar när personer försvinner spårlöst. Verksamheten startade i januari 2012 och vi har sedan dess hjälpt anhöriga med efterlysningar, skallgångar, dykningar och hundspårning runt om i Sverige.

Målet är att kunna hjälpa fler anhöriga och snabbare kunna arrangera skallgångar för att rädda liv. Genom att ha lokalavdelningar i varje län hoppas vi kunna genomföra skallgångar inom 6 timmar från att vi fått in en anmälan om en försvunnen person, oavsett var i landet personen har försvunnit.

Föreningen har tillkommit genom ett idogt arbete från ett antal frivilliga och med ekonomiskt stöd från såväl privatpersoner som företag. Samarbetsavtal har tecknats med ett antal externa parter och samverkan med Polis utvecklas i positiv riktning. www.missingpeople.se

Civilförsvarsförbundet
SACS och Civilförsvarsförbundet har ett partnersamarbete. Civilförsvarsförbundet är en frivilligrörelse och frivillig försvarsorganisation vars mål är att förebygga otrygghet i samhället. Det gör vi genom hjälpinsatser, utbildning av barn och vuxna, information samt opinionsbildning. Samverkan sker med kommuner, myndigheter, andra samhällsnyttiga organisationer och verksamheter samt enskilda.

Förbundet grundades 1937 och har cirka 20.000 medlemmar i hela landet. www.civil.se