Bli medlem

Till medlemmar i SACS kan styrelsen anta varje företag, organisation eller liknande som har verksamhet eller intresse inom området och uppfyller SACS kvalifikationskrav, samt är beredd att aktivt verka för branschens intressen.

Vill du ha information om medlemskap i SACS och bli uppringd. Fyll i så fall i dina kontaktuppgifter nedan och klicka sedan på skicka.

Här kan du läsa föreningens stadgar.

Vill du ansöka om medlemskap direkt, klicka på medlemsansökan och skriv ut den och skicka sedan den ifylld och underskriven till oss på kansliet. Här kan du skriva ut en medlemsansökan.

Ansökan om medlemskap i SACS - Swedish Association of Civil Security

Företag: *

Organisationsnummer: *

Postadress: *

Postnummer: *

Ort: *

Kontaktperson: *

E-post: *

Mobiltelefon: *

Telefon: *

Skäl till intresse för medlemskap:

Förslag till verksamhet, projekt:

Övriga frågor och synpunkter:

För att kunna ansökan om medlemskap måste ni godkänna följande:

Härmed godkänner vi SACS stadgar (Öppnas i nytt fönster). Vi görs särskilt medvetna om att eventuellt utträde ur föreningen sker vid utgång av verksamhetsår samt att detta ska anmälans senast sex månader före.

Härmed åtager vi oss att inom ramen för medlemskapet följa gällande Code of Conduct från SACS och Teknikföretagens Branschgrupper AB (TEBAB).

Härmed godkänner vi att SACS med vår logotyp får visa oss som medlem i sammanhang där man lyfter vilka som är medlemmar i föreningen.

SACS värnar vi om er personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vår personuppgiftspolicy förklarar hur vi samlar in och använder er personliga information. Den beskriver också vilka rättigheter ni har och hur ni kan använda dem. Läs SACS personuppgiftspolicy på vår hemsida. Härmed godkänner vi SACS användning av personuppgifter för vårt medlemskap i enlighet med personuppgiftspolicyn.

Ansökan gjordes av:*

Befattning:*

Ort:*

Datum:*

Går det inte att klicka på skicka? Då saknas någon av de obligatoriska uppgifterna