Medlemskap

Vad får ditt företag ut av ett medlemskap i SACS?

  • Ett brett nätverk internt inom SACS och externt inom samhällsäkerhetssektorn
  • Information om branschen, marknadsläget, trender och aktiviteter
  • Direkt dialog med viktiga beslutsfattare såsom politiker och svenska myndigheter
  • Deltagande i SACS möten och aktiviteter
  • Möjlighet att påverka upphandlingsprocesser, lagstiftning, exportförutsättningar och standardisering
  • Genom SACS vara synlig på säkerhetsarenor och mässor såsom Almedalen, Folk och Försvars Rikskonferens, Mötesplats Samhällssäkerhet m.fl.
  • Marknadsföring av företagets lösningar på SACS hemsida, i presentationsmaterial och i trycksaker

Medlemskriterier
SACS är öppen för företag verksamma i Sverige med produkter, tjänster eller kompetens inom området Civil Säkerhet.

Ladda ner informationsbladet här. Du kan även läsa mer om SACS i vår folder här.

Medlemsansökan