Medlemskap

Vad får ditt företag ut av ett medlemskap i SACS?

  • Ett brett nätverk internt inom SACS och externt inom samhällsäkerhetssektorn
  • Information om branschen, marknadsläget, trender och aktiviteter
  • Direkt dialog med viktiga beslutsfattare såsom politiker och svenska myndigheter
  • Deltagande i SACS möten och aktiviteter
  • Möjlighet att påverka upphandlingsprocesser, lagstiftning, exportförutsättningar och standardisering
  • Genom SACS vara synlig på säkerhetsarenor och mässor såsom Almedalen, Folk och Försvars Rikskonferens, Mötesplats Samhällssäkerhet m.fl.
  • Rabatt på medlemskap i branschorganisationerna SOFF och SME-D
  • Marknadsföring av företagets lösningar på SACS hemsida, i presentationsmaterial och i trycksaker

Medlemskriterier och kostnad
SACS är öppen för företag verksamma i Sverige med produkter, tjänster eller kompetens inom området Civil Säkerhet.

Serviceavgift 2018:
Stora företag > 100 anställda 36 050 kr
Små företag < 100 anställda 20 600 kr
Till serviceavgiften tillkommer en mindre medlemsavgift på ca 3 500 kr
SACS har avgiftssamarbete med våra två systerföreningar, SOFF och SME-D. Samarbetet innebär att små företag (SME) endast betalar 75% av serviceavgiften till respektive förening vid två medlemskap samt 66% vid tre medlemskap.

Definition av SME företag: företag med mindre än 250 anställa.
Ladda ner informationsbladet här. Du kan även läsa mer om SACS i vår folder här.

Medlemsansökan