Inlägg av: camilladattermark

Tre nya ledamöter i SACS:s styrelse

I samband med Swedish Association of Civil Securitys (SACS) årsmöte den 9 maj 2017 valdes (från vänster i bilden ovan) Lennart

Advenica förstärker samarbetet med FMV

Försvarets materielverk (FMV) har beställt tekniska utredningar kring lösningar för skydd av kommunikation. Ordervärdet uppgår till cirka 1,7 miljoner kronor

Advenica rekryterar Staffan Lundgren

Staffan Lundgren är en erfaren ledare som har arbetat i flera år med tjänsteförsäljning och förändringsledning inom IT och Telekomsektorn.