Villkor: Säkert och tydligt – Hur är kommunikationen i Totalförsvaret?

Genom att anmäla mig är jag medveten om och godkänner:

1. Hantering av personuppgifter

Att SACS som förening och genom dess kansli (Teknikföretagens Branschgrupper AB) kommer att hantera de uppgifter som delas i detta formulär för att förbereda, genomföra och följa upp detta evenemang. Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. För mer information om hur och varför SACS behandlar personuppgifter, läs gärna SACS personuppgiftspolicy (https://www.civilsecurity.se/personuppgiftspolicy/). Jag är även införstådd i att jag genom att meddela sacs@tebab.com när som helst kan begära att mina uppgifter tas bort.

2. Nyhetsbrev, inbjudningar med mera

Att jag hamnar på SACS listor för inbjudningar till evenemang samt nyhetsbrev och information. Jag är även införstådd i att jag när som helst har rätt att begära att bli borttagen från en eller flera av dessa listor. Detta görs genom att klicka på avregistreringslänken eller meddela sacs@tebab.com.

3. Fotografering

Att det under eventet kommer att tas bilder. Dessa bilder kan i vissa fall komma att publiceras online, i tryckt material och i digitalt material. Både i redaktionella sammanhang och i marknadsföring av evenemang och föreningen. Jag är även införstådd i att jag genom att meddela sacs@tebab.com när som helst kan begära att en bild på mig tas bort.

4. Videoinspelning

Att det under konferensen kanske kommer att spelas in delar av eller hela evenemanget och sen i vissa fall publiceras online och i digitalt material. Både i redaktionella sammanhang och i marknadsföring av evenemang och föreningen. Jag är även införstådd i att jag genom att meddela sacs@tebab.com när som helst kan begära att en film på mig tas bort.

5. Återbetalning
Anmälan är bindande och kan inte avbokas. Om du får förhinder kan platsen kostnadsfritt överlåtas till en kollega, senast den 8 dec. Ändringar görs direkt i Billettos system av anmäld deltagare.

6. Covid 19
SACS följer noga utvecklingen och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Konferensen kommer att arrangeras enligt gällande regler och på ett säkert sätt för både talare och deltagare. Om det rekommenderas av myndigheterna har vi rätt att begära att alla deltagare kan uppvisa ett covidbevis eller motsvarande.

7. Specialkost

Att om jag fyller i specialkost kommer denna information att delas med restaurangen som levererar mat till evenemanget. För dessa uppgifter om kost har jag säkerställt att samtycke finns till behandlingen av känsliga personuppgifter. Dessa uppgifter kommer att raderas 7 dagar efter aktuellt evenemang.

För de personuppgifter som lämnas i anmälan har jag säkerställt att samtycke inhämtats från den personuppgifterna gäller.

Genom att kryssa i rutan finns ett samtycke till att uppgifterna behandlas i enlighet med dataskyddsförordningens riktlinjer. Mer information om detta samt vilka rättigheter den registrerade har hittas här:  https://www.civilsecurity.se/personuppgiftspolicy/